Библиографија српских алманаха и календара. Књ. I.

Матицки, Миодраг

Библиографија српских алманаха и календара. Књ. I.

Издавач:

Београд: САНУ;
1986

Ознаке:


Сажетак:

У првом тому Библиографије српских алманаха и календара обрађени су садржаји забавника, алманаха и календара од слова А до слова Ј. Историјат годишњачке српске периодике изложен је у уводној монографији: „Забавници, алманаси и календари“, а научни апарат садржи: индекс личних имена, попис разрешених псеудонима и регистар географских имена.

Кључне речи:

библиографија, забавници, алманаси, календари