Летопис културног живота 1919–1925. Време, Политика, Правда

Голубовић, Видосава

Летопис културног живота 1919–1925. Време, Политика, Правда

Издавач:

Београд: Институт за књижевност и уметност; Нови Сад: Матица српска;
1989

Ознаке:


Сажетак:

Пионирски рад у домену специјализованог типа библиографских прегледа који се ради на Пројекту за проучавање књижевне периодике на Институту за књижевност и уметност. Књига пописује прилоге из културе у три београдска дневна листа – Време, Политика и Правда – у периоду који је и зенит уметничких авангарди. Прилози су груписани у одељке: Општи део, Позориште, Ликовна уметност, Музика, Филм, Књижевност. Публикација садржи и именски регистар, предмерни регистар, регистар наслова дела и регистар позоришних дела.

Кључне речи:

Време, Политика, Правда, библиографија, културни живот