Народне песме у српској периодици до 1864

Радевић, Милорад: Матицки, Миодраг

Народне песме у српској периодици до 1864

Издавач:

Нови Сад: Матица српска; Београд: Институт за књижевност и уметност;
2007.

Ознаке:


Сажетак:

У дванаестој књизи едиције „Библиотека усмене књижевности“ сабране су народне песме објављене у листовима и новинама од 1829. до 1863. године, те у календарима од 1830. до 1862. године. У уводној студији „Народне песме у српској периодици до 1864. године“ начињен је преглед и оцена корпуса народних песама објављених за живота Вука Караџића и расутих у двадесет и пет периодичних гласила. Научни апарат садржи: белешке записивача, преглед наслова и почетних стихова, индексе личних имена, имена народа и становника места и области, земљописних назива, речник застарелих и страних речи, библиографски преглед народних песама, по периодичним гласилима.

Кључне речи:

народне песме, српска периодика, листови, новине, календари