Народне песме у Српско-далматинском магазину

Радевић, Милорад: Матицки, Миодраг

Народне песме у Српско-далматинском магазину

Издавач:

Нови Сад: Матица српска; Београд: Институт за књижевност и уметност;
2009.

Ознаке:


Сажетак:

У четрнаестој књизи едиције "Библиотека усмене књижевности" сабране су лирске и епске народне песме објављене у Српско-далматинском магазину (1844–1873). Поред уводне студије М. Матицког "Збирка народних песама" у Српско-далматинском магазину (1844–1873), у којој је анализиран и вреднован корпус од 99 народних песама, и самог корпуса, начињени су прегледи наслова и почетних стихова, сакупљача, певача, индекси личних имена и имена народа и становника места и области, земљописни називи, речник застарелих и страних речи.

Кључне речи:

народне песме, лирске народне песме, епске народне песме, периодика, Српско-далматински магазин