Народна проза у Вили

Самарџија, Снежана

Народна проза у Вили

Издавач:

Матица српска : Институт за књижевност и уметност;
2009.

Ознаке:


Сажетак:

У тринаестој књизи едиције „Библиотека усмене књижевности“ сабрани су текстови народних приповедака и предања, „Загонетке у опкладу (с причањем)“, као и одломци усмене прозе из путописа објављивани у часопису Вила (1865–1868) Стојана Новаковића. Поред уводне студије Снежане Самарџије „Одлике и значај прозне грађе из Виле“ Стојана Новаковић, научни апарат садржи: преглед варијаната, регистар сакупљача и путописаца, напомене уз приповетке, индексе појмова, личних и географских назива, и мање познате речи.

Кључне речи:

народне приповетке, народна предања, загонетке, путописи, периодика, Вила