Зборник у част Александра Петрова

Миодраг Матицки

Зборник у част Александра Петрова

Издавач:

Институт за књижевност и уметност;
2004.

Ознаке:


Сажетак:

У едицији Посебних издања Института за књижевност и уметност објављен је зборник радова посвећен др Александру Петрову, оснивачу пројекта „Историја српске књижевне периодике“ и оснивачу часописа за науку о књижевности Књижевна историја, који је у Институту радио више од тридесет година (1965–1996). Зборник, који преноси структуру часописа Књижевна историја, а на насловној корици носи знак са корица прве серије поменутог часописа, састављен је из пет целина: Историја српске књижевне периодике (коју чини девет радова), Студије, Чланци, Књижевни портрети и Истраживања. Уводни текст М. Матицког садржи и хронолошки преглед научне и књижевне активности А. Петрова за време његовог боравка у иностранству (1990– 2004).<./p>

Кључне речи: