ТАЛФЈ и српска књижевност и култура

Габриеле Шуберт и Весна Матовић

ТАЛФЈ и српска књижевност и култура

Издавач:

Београд: Институт за књижевност и уметност;
2008

Ознаке:

ISBN 978-86-7095-144-0
COBISS.SR-ID 152030476


Сажетак:

Зборник је посвећен преводима Српских народних пјесама (1835. и 1853) Терезе Албертине Луизе фон Јакоб као и њиховој рецепцији у немачкој, европској и америчкој културној јавности. Посредничка улога Талфјеве је веома допринела да српска усмена књижевност постане део европске књижевности као и да се промени слика о Србији и Србима. Иако посвећен једној личности, распоном обухваћених тема овај зборник захвата читаву једну епоху, оцртавајући историју идеја, удео културних средишта, институција, књижевних часописа, али и књижевних кругова и салона и указује на значај истакнутих појединаца у националним и европским размерама (Гете, Вук Краџић, Хердер, Талфј, Копитар, браћа Грим) у чину успешног културног посредовања. У зборнику, који је резултат научне сарадње Института за славистику у Јени и Института за књижевност и уметност, објављени су радови најистакнутијих немачких и српских слависта, компратиста и германиста, као и два већа прилога: Преписка и Библиографија радова Талфјеве и написа о њој.

Кључне речи:

Тереза Албертина Луиза фон Јакоб, Вук Стефановић Караџић, Српске народне пјесме, усмена / народна књижевност, преводи, рецепција, преписка, библиографија