Часопис Јавност 1980

Ћосић-Вукић, Ана

Часопис Јавност 1980

Издавач:

Београд: Службени гласник, Институт за књижевност и уметност;
2011

Ознаке:

УДК 050.4
ISBN 978-86-519-0383-3
COBISS.SR-ID 183998988


Сажетак:

Ћосић-Вукићева на 317 страна анализира интелектуалне, политичке и најшире друштвене околности које су пратиле осујећење покретања критичког часописа ЈАВНОСТ у години смрти Јосипа Броза. Редакција са Љубомиром Тадићем, Добрицом Ћосићем, Светозаром Стојановићем, Зораном Ђинђићем, Небојшом Поповом, Лазаром Трифуновићем, Зораном Гавриловићем, Војиславом Стојановићем и Душаном Бошковићем, својим делатностима и преписком оставила је сведочанство о тежњи за демократизацијом са почетка осамдесетих година прошлога века и деловања власти да се такве тенденције сузбију.

Кључне речи:

часопис, опозиција, демократија, реформизам, социјализам, титоизам, Добрица Ћосић, Љубомир Тадић, Зоран Ђинђић, самиздат, опозициони програм, антититоистичка опозиција, демократија, бирократија, режимска штампа, кетман, југословенско питање, национално питање, положај интелектуалца у титоизму