Нова Европа 1920‒1941

Марко Недић и Весна Матовић

Нова Европа 1920‒1941

Издавач:

Београд: Институт за књижевност и уметност;
2010

Ознаке:

УДК 050.488
ISBN 978-86-7095-168-6
COBISS.SR-ID 180954636


Сажетак:

У оквиру рада на пројекту „Улога српске периодике у формирању књижевних, културних и националних образаца“, у издању Института за књижевност и уметност у Београду објављен је зборник радова Нова Европа 1920‒1941.

Поред уводних излагања, зборник на 702 стране обухвата тридесет осам радова посвећених различитим аспектима уређивачке политике и друштвеног и културног утицаја часописа Нова Европа, који је песник и публициста Милан Ћурчин у међуратном периоду издавао у Загребу. Зборник је интердисциплинарног и регионалног карактера, а уз њега је штампана и библиографија Нове Европе, коју је сачинила Марија Циндори Шинковић.

Садржај зборника Нова Европа можете скинути овде. О зборнику се можете обавестити и у приказу „Колико је била доиста ’нова’ Нова Европа“ Драга Роксандића, штампаном у Књижевној историји, XLIV, 146, 2012, стр. 225‒241.

Кључне речи:

Нова Европа, Милан Ћурчин, часопис, уређивачка политика, културна политика, Краљевина Југославија, југословенска идеја