Старе и нове књижевне теме

Ћосић Вукић, Ана

Старе и нове књижевне теме

Издавач:

Београд: Институт за књижевност и уметност;
2006

Ознаке:

ISBN 86-7095-114-2
COBISS.SR-ID 135633164


Сажетак:

Књигу Старе и нове књижевне теме Ане Ћосић -Вукић чини 12 текстова који обухватају временски распон од Одисеја Обрадовића до Добрице Ћосића, компонованих са намером да се скрене пажња на кључне тачке развоја новије српске књижевности. Текст на почетку књиге, „Епистоларни карактер дела Доситеја Обрадовића“, следи опширна студија о Књизи о Змају Лазе Костића у којој се указује на значај ове монументално теоријско-естетичке расправе за развој српског песништва. У текстовима „Антологија новије српске лирике Богдана Поповића и Српски књижевни гласник“ и „Сагласја Богдана Поповића и Јована Скерлића“ разматрају се идеје ова два велика критичара у контексту идеје модернитета у српској књижевности на почетку 20. века. У „старим темама“ су текстови о сарадњи Васе Пелагића у Панчевцу и приказ истраживања некролога Јанка Веселиновића у периодици његовог доба. Текстови „Песме Миле Бекута у Књижевном северу“и „Аутобиографија Бранка Ћопића“, као и „Сатирична прича Бранка Ћопића и критика југословенског социјализма“ проширују тумачење дела Бранка Ћопића непознатим садржајима везаним за његову биографију и стваралаштво. У књизи се налази и монографска обрада омладинског листа Млади борац (1944–1951) у којој се приказује почетак рађања нове генерације писаца и „нове“ књижевности у постреволуционарној епоси после Другог светског рата. Текст о књижевним почецима Добрице Ћосића је први текст такве врсте као и разматрање односа између његових Пишчевих записа и дневничких бележака.

Кључне речи:

Доситеј Обрадовић, Лаза Костић, Јован Јовановић Змај, Васа Пелагић, Јанко Веселиновић, Јован Скерлић, Богдан Поповић, Српски књижевни гласник, модерна, Миле Бекут, Бранко Ћопић, послератна сатира, Млади борац, социјалистички реализам и послератна књижевност, Добрица Ћосић, Пишчеви записи Добрице Ћосића