Нова Европа (1920‒1941): библиографија

Циндори-Шинковић, Марија

<em>Нова Европа</em> (1920‒1941): библиографија

Издавач:

Београд: Институт за књижевност и уметност;
2010

Ознаке:

УДК 014.3:82NOVA EVROPA"1920/1941"
ISBN 978-86-7095-156-3
COBISS.SR-ID 172434444


Сажетак:

Библиографија Нове Европе сачињена је хронолошки, по годинама и садржају сваког појединачног броја, а садржи и индекс имена, разрешење псеудонима и индекс часописа. Библиографија је штампана уз зборник Нова Европа 1920‒1941.

Кључне речи:

библиографија, Нова Европа, Милан Ћурчин