Враголан (1871–1872): лист за шалу и сатиру

Васо Милинчевић

Враголан (1871–1872): лист за шалу и сатиру

Издавач:

Београд: Институт за књижевност и уметност, Историјски музеј Србије, Народна библиотека Србије;
1999

Ознаке:

COBISS.SR-ID 69594882


Сажетак:

Кључне речи: