Зенит (1921–1926): интернационална ревија за књижевност и културу

Видосава Голубовић и Ирина Суботић

Зенит (1921–1926): интернационална ревија за књижевност и културу

Издавач:

Београд: Народна библиотека Србије, Институт за књижевност и уметност; Загреб: СКД Просвјета;
2008

Ознаке:

ISBN 978-86-7035-182-0
COBISS.SR-ID 149429772


Сажетак:

Кључне речи: