Руски архив 1928–1937. Библиографија

Грујић, Драгана: Ђоковић, Гордана

Руски архив 1928–1937. Библиографија

Издавач:

Београд: Институт за књижевност и уметност;
2012

Ознаке:

УДК 014.3РУСКИ АРХИВ"1928/1937"
ISBN 978-86-7095-189-1
COBISS.SR-ID 195664140


Сажетак:

Библиографија часописа Руски архив (Београд, 1928–1937), једног од гласила руске емиграције у Краљевини СХС/Југославији, обухвата 421 библиографску јединицу описану de visu језиком и писмом публикације. Пратећи елементи библиографије су регистар наслова, регистар аутора и предметни регистар (у оквиру ког су пописани и наслови серијских публикација представљених у Руском архиву).

Грађа заступљена у библиографији обрађена је према ISBD(CP) стандарду. Све библиографске јединице су приликом израде библиографије аналитички обрађене и унете у електронски Узајамни каталог COBISS.SR, у коме се могу претраживати по различитим параметрима (аутору, наслову чланка, кључној речи, предметној одредници и/или УДК броју). Публикација је заједнички резултат рада пројеката Улога српске периодике у формирању књижевних, културних и националних образаца и Књиженство: теорија и историја женске књижевности на српском језику до 1915.

Руски архив 1928–1937. у pdf-формату можете преузети овде. (3.27M)

Кључне речи:

Руски архив, библиографија, руска емиграција, култура, Русија, Краљевина СХС/Југославија