Жанровске метаморфозе Пере Тодоровића

Матовић, Весна

Жанровске метаморфозе Пере Тодоровића

Издавач:

Београд: Институт за књижевност и уметност;
2012

Ознаке:

ISBN 978-86-7095-190-7
COBISS.SR-ID 195761420


Сажетак:

У монографији Жанровске метаморфозе Пере Тодоровића истраживачки фокус је на пишчевој мемоарској и романесконој прози и прилозима фељтонистичког карактера објављеним у новинама и часописима (Јавност, Стража, Рад, Самоуправа, Мале новине, Огледало). Тодоровићева распетост између различитих сфера: журналистичке информативности, која је не ретко ишла до сензационализма, политички мотивисане потребе за ангажманом и упливом на друштвена збивања као и несумњив литерарни таленат, резултирали су жанровски и тематски врло дисперзивним стваралачким опусом. Укрштање разнородних интенција, приповедних перспектива и жанровских облика је на посебан начин проблематизовало Тодоровићево дело, постављајући питање његове кохерентности, али и иновативности.

Кључне речи:

Пера Тодоровић, журналистика, периодика, жанр, мемоари, роман, фељтон, Јавност, Стража, Рад, Самоуправа, Мале новине, Огледало