Забавно-поучна периодика српског реализма: Јавор и Стражилово

Иванић, Душан

Забавно-поучна периодика српског реализма: Јавор и Стражилово

Издавач:

Нови Сад: Матица српска; Београд: Институт за књижевност и уметност;
1988

Ознаке:


Сажетак:

Књига представља синтетички увид у специфичан модел књижевних гласила епохе реализма која су се, за разлику од магистралних токова књижевно-научне периодике, одликовала релативно еластичним и неортодоксним опредељењем за програм реалистичке књижевности. Компаративном анализом појединачних рубрика Јавора и Стражилова, аутор указује на који начин су њихови уредници и сарадници избегавали екстремније поетичке тенденције (натурализам), неутралисали аналитичко-критичке функције књижевности и одржавали много снажније везе са романтизмом и фолклорном традицијом.

Кључне речи:

забавно-поучна периодика, реализам, Јавор, Стражилово, књижевна историја