Часопис Отаџбина (1875–1892)

Јовичић, Владимир

Часопис Отаџбина (1875–1892)

Издавач:

Београд: Институт за књижевност и уметност, Вук Караџић;
1979

Ознаке:


Сажетак:

Књига представља комплексну монографску обраду једног од централних књижевних часописа епохе реализма. Проблемски организована, састоји се од уводне студије о друштвено-историјским и културним околностима излажења Отаџбине, политичком и културном хабитусу њеног уредника и власника Владана Ђорђевића и програмским опредељењима иза којих је стајао, те засебних расправа о свим у часопису заступљеним видовима књижевности („Лирска и епска књижевност у стиху“, „Приповедна књижевност“, „Драмска књижевност“, „ Књижевна и позоришна критика“), као и о чланцима из осталих области обухваћеним његовим интересовањем („Наука и друштвени живот“). Као посебан обол значају часописа, дат је кратак преглед осврта на његово излажење у другим периодицима истог раздобља.

За даља истраживања посебно је драгоцен темељан и поуздан научни апарат под заједничким називом „Библиографија часописа 'Отаџбина'“, који заузима други део књиге а садржи хронологију излажења и уређивања часописа, библиографије наслова из сваке поједине области (оригинална/преведена проза, поезија и драма, као и студије, расправе есеји и прикази, такође груписани према домаћим и страним ауторима, тј. према језику на коме су изворно написани), попис разрешених шифара и псеудонима, те регистар праћен биографским и библиографским подацима сарадника.

Кључне речи:

Отаџбина, Владан Ђорђевић, реализам, периодика, библиографија