Прилози за историју српске књижевне периодике. Споменица Драгиши Витошевићу

Александар Петров

Прилози за историју српске књижевне периодике. Споменица Драгиши Витошевићу

Издавач:

Београд: Институт за књижевност и уметност; Нови Сад: Матица српска;
1990

Ознаке:


Сажетак:

У Споменици Драгиши Витошевићу објављено је тридесет прилога о појединим листовима, часописима, забавницима, алманасима и календарима, о појединим групама блиских периодичних гласила, о значајним уредницима српске књижевне периодике и истакнутим ауторима, као и о месту које у њима заузима књижевност (књижевноисторијски, компаративни, теоријски аспект).

Кључне речи:

листови, часописи, календари, алмамаси, манифести, књижевна критика, преводна књижевност