Српска књижевна периодика 1768–1941.

Драгиша Витошевић, Видосава Голубовић, Александар Петров и Ђорђије Вуковић

Српска књижевна периодика 1768–1941.

Издавач:

Београд: Институт за књижевност и уметност;
1984

Ознаке:


Сажетак:

Кључне речи: